fredag 4 september 2015

Hjälp barnen i Syrien-UNICEF

UNICEF/Schermbrucker
Konflikten i Syrien har pågått i över tre år och över sju miljoner barn är drabbade. Hjälp oss att sprida budskapet!

Kriget måste få ett slut!

Konflikten i Syrien har pågått i över tre år. Tre år av våld och lidanden. Det måste få ett slut. Sju miljoner barn lider nu av krigets följder. UNICEF bedömer att mot slutet av 2015 kommer det ha stigit till 8,6 miljoner barn, som antingen har tvingats på flykt eller drabbats av våldet. UNICEF vädjar om en rad insatser och jag ställer mig bakom varenda en. 
  • Våldet måste få ett slut
  • Omedelbart tillträde till de stängda områden där en miljon barn finns
  • Barnen måste skyddas från utnyttjande och våld
  • Barnen måste få utbildning
  • Rehabilitering och psykologiskt stöd till barnen
  • Stötta angränsande länder så att de bättre kan ta hand om flyktingarna och lindra de sociala och ekonomiska effekterna konflikten medför för familjerna.
http://unicef.se/ad/7592B5?target=/ge-pengar/katastrofhjalp-till-syrien

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...